Skip to main content

Priėmimo į Klubo narius sąlygos bei tvarka

Klubo nariu gali būti kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis ir (ar) užsienietis, nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje, sulaukęs 23 metų, pripažįstantis Klubo tikslus ir įstatus ir turintis Porsche markės automobilį.

Asmuo norintis tapti klubo nariu, privalo užpildyti Klubo nario anketą ir paraišką, gauti dviejų Tikrųjų narių rekomendacijas, pateikti šiuos dokumentus Klubo prezidentui.

Asmuo užpildęs stojimo į Klubo anketą ir paraišką, ir sumokėjęs stojamąjį mokestį tampa - kandidatu į narius. Po metų tampa Tikruoju Klubo nariu, jam įteikiamas Klubo nario pažymėjimas. Galutinį sprendimą priima Klubo Prezidentas.

Anketas – prašymus registruoja ir Klubo narių sąrašą tvarko Klubo administratorius.

Klubo nario metinis mokestis nuo 2023 m. yra:

- 120 EUR Porsche automobilių savininkams, kurių automobilis pagamintas iki 1996 metu.

- 200 EUR visiems kitiems Porsche automobilių savininkams.

Stojamasis nario mokestis - 300 EUR

Dėl stojimo į klubą prašome susisiekti su klubo administracija el. paštu: info@porsche-club.lt